Membership

1. President - Bakytbek Isakzhanov

2. The Vice President—Muhammad Zulpukarov

3. The Vice President—Umut Oktyabreva

Members:

1. Adeline Shokenova

2. Aykyz Abdykadyrova

3. uulu Aibek Bakytbek

4. Ayganysh Melis kyzy

5. Aygerim Zhamankulova

6. Arthur Japarov

7. Alina Yanfu

8. Albina Zairova

9. Albina Talatnbekova

10. Aizhan Kerimbekova

11. Aisha Kyrgyzbaeva

12. Anarbek Kurbanbekov

13. Askar Nurdinov

14. Bayan Kurmanbekova

15. Benazir Musayev

16. Begimai Shatmanova

17. Gulzana Kaliyeva

18. Dilnoza Dadazhanova

19. Dilfuza Turatbek kyzy

20. Jakshylyk Begimbaev

21. Zhamilya Sharipova

22. Islam Isaev

23. Ilyas Osmonkulov

24. Camila Asanbaeva

25. Leili Karataeva

26. Muhammedhanif Mansurali uulu

27. Nargiza Mamazhunusova

28. An Nelia

29. Narizat Makenova

30. Salamat Sadykov

31. Tatiana Milocerdova

32. Talgarth Sarkeev

33. Umut Oktyabreva

34. Faizlidin Igamberdiev

35. Halidabegim Dayyrkulova

36. Cholpon Haynazarova

37. Yrysbek Isakzhanov