FUNDAMENTAL CONSIDERATIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION

June 14, 2022

Эл аралык Ала-Тоо университети

Дистанттык билим беруу борбору

Борбордун доценти, педагогика илимдеринин кандидаты, кесипкөй устат Якуп Доганайдын

“FUNDAMENTAL CONSIDERATIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR

INTERCULTURAL COMMUNICATION”

 аталыштагы эмгегинин бет ачар аземи

 

14.06.2022, 14:00

Д 108

P.s. Иш чара онлайн жана офлайн форматтарда өтүлөт